PETRAČIĆ – projekt d.o.o. za vještačenje, projektiranje i nadzor u graditeljstvu

Osnivač: Davor Petračić, dipl.ing.građ. ovlašteni inženjer

OIB: 08290645350

MBS: 020042873, upisan u sudski registar 23.04.2008.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Poslovni račun: IBAN: HR90 2400 0081 1101 7847 2 kod Karlovačke banke d.d. Karlovac
SWIFT: KALCHR2X


Ukoliko imate pitanja pošaljite nam upit na dolje navedeni obrazac:

Za sve detalje oko kupovine, prodaje ili najma molimo Va da kontaktirate:

Ivana Prahić
ivana.474@hotmail.com

Davor Petračić
davor.petracic@ka.ht.hr

Sjedište:
Domobranska 3
47 000 Karlovac


    Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici. Za pristup Vašim podacima pošaljite zahtjev.