Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_8siefkaolp0pahie0tbogfnpj3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/petracic/public_html/nekretnine/wp-content/themes/houzez/framework/classes/Houzez_Compare_Properties.php on line 16
ČESTA PITANJA – Agencija za promet nekretnina

1. Koje usluge klijentima pruža naša agencija?

U skladu s Pravilima poslovanja posrednika u prometu nekretninama, Petračić-projekt d.o.o. obavlja sljedeće usluge:

  • osobu koja je naručila uslugu posredovanja dovodi u vezu s drugom radi zaključenja određenog posla koji je određen Ugovorom o posredovanju,
  • obavlja sve potrebne radnje radi prezentacije posredovane nekretnine na tržištu nekretnina,
  • omogućuje razgled i prezentaciju nekretnina,
  • procjenjuje tržišnu vrijednost nekretnina tj. daje svoje mišljenje o tržišnoj vrijednosti posredovane nekretnine,
  • obavlja putem vlastite pravne službe pravno savjetovanje i kontrolu vlasničkih dokumenata potrebnih za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla,
  • upoznaje obje strane sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama u svezi s predmetnim poslom,
  • posreduje u pregovorima oko zaključenja posla,
  • izrađuje bez naknade prijedloge kupoprodajnih i drugih ugovora putem licenciranih odvjetničkih ureda,
  • omogućuje klijentima besplatno financijsko savjetovanje putem poslovnih partnera,
  • predaje potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižne odjele Općinskih sudova i prati postupak uknjižbe prava vlasništva,

2. Koliko iznosi agencijska provizija?

Ugovorna strana koja zatraži posredovanje agencije za promet nekretninama istoj plaća posredničku proviziju u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, uvećanu za iznos PDV-a, sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

3. Koliko iznosi trošak uknjižbe prava vlasništva?  

Prilikom podnošenja zahtjeva zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda za uknjižbu prava vlasništva, plaća se pristojba u iznosu od 250,00 kuna.

4. Koliko iznosi javnobilježnički trošak ovjere kupoprodajnog ugovora?

Javnobilježnički trošak ovjere kupoprodajnog ugovora iznosi do 500,00 kuna.

5. Koliko iznosi porez na promet nekretnina i tko ga plaća?

U Hrvatskoj porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 3% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Visina poreza se određuje na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave.

Prijavu poreza na promet poreznoj upravi obavlja javni bilježnik od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, u protivnom plaća kamate.

6. Dali je neophodno da klijent u procesu kupoprodaje angažira odvjetnika?

Nije neophodno da klijent u procesu kupoprodaje angažira odvjetnika, jer naša agencija posjeduje vlastitu pravnu službu, čija je usluga pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla kupoprodaje uključena u agencijsku proviziju.

Svaki klijent po osobnom odabiru može angažirati odvjetnika, čije usluge pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla snosi sam.

7. Dali nekretninu može kupiti trgovačko društvo?

Da, nekretninu može kupiti trgovačko društvo kao pravna osoba.

8. Što su zemljišne knjige?

Zemljišne knjige su javne isprave o pravnom stanju nekretnina koje vode zemljišnoknjižni odjeli Općinskih sudova u koje svatko može zahtijevati uvid i iz nje dobiti izvadak, ispis ili prijepis. Zemljišna knjiga i svi izvaci imaju snagu javnih isprava.

9. Što je to nekretnina?

Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

10. Na koji način se određuje vrijednost nekretnina?

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.

11. Koje su obveze kupca i prodavatelja u prometu nekretninama?

Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

12. Što je i tko mora imati energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument kojim se utvrđuje energetski razred kuće ili stana te se predočuju zasebne energetske karakteristike. Istovremeno se daju informacije o potrošnji energije te cjelokupnom stanju nekretnine u odnosu na energetsku učinkovitost. Certifikat nakon izdavanja vrijedi deset godina.

Od 2008. certifikat se mora izraditi za sve nove zgrade prije stavljanja u uporabu. Za starije zgrade obavezni su ga od srpnja 2013. pribaviti svi vlasnici koji prodaju nekretninu.

Početkom 2016. obaveza se proširila i na iznajmljivače nekretnina s izuzetkom onih koji se bave uslugama turističkog smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor.

Obaveza nabave energetskog certifikata leži na vlasniku nekretnine i on ga mora predočiti budućem kupcu. Ukoliko kupac zatraži predočenje energetskog certifikata i vlasnik nekretnine mu ga ne predoči, on ga može prijaviti za to Državnom inspektoratu.

Za neposjedovanje energetskog certifikata za fizičke osobe predviđene su novčane kazne.

13. Što je to tabularna izjava?

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

14. Zašto raditi s našom agencijom?

Prvi razlog je SIGURNOST. Sam proces kupoprodaje iziskuje niz pravnih i zakonskih normativa, a upravo naša agencija nudi cjelokupnu uslugu baziranu na zakonski verificiranom posredovanju, uz stručno licencirano osoblje, te vlastitu pravnu službu i poslovnu suradnju sa vanjskim partnerskim odvjetničkim uredima.

Drugi razlog je PROFESIONALNOST. Ovlašteni posrednici u prometu nekretnina nakon adekvatne edukacije, polažu Stručni ispit za agenta u prometu nekretnina koji im omogućuje stručno i profesonalno bavljenje posredovanjem u prometu nekretnina. Svaki će klijent dobiti maksimalno profesionalne i točne informacije o predmetnim nekretninama, izbjeći moguće malverzacije te maksimalno osigurati svoju investiciju bilo da se radi o kupnji ili prodaji nekretnine.